Na úřední desce a v sekci Kariéra bylo vyhlášeno třetí kolo výběrové řízení na obsazení služebního místa vedoucí Oddělení finančního řízení a výběrové řízení na služební místo odborný rada – referent veřejných zakázek ve Státním fondu dopravní infra