V sekci Kariéra bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na obsazení služebního místa Odborný rada – Samostatný kontrolor