V sekci Kariéra bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenta/ky správy budovy ve Státním fondu dopravní infrastruktury.

Čj. 4588/SFDI/130151/4975/2017

Státní fond dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 1955/278, Praha 9, vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovního místa Referent/-ka správy budovy do Oddělení správy budovy a majetku formou pracovního poměru (pracoviště Praha).

 

Charakteristika pracovní činnosti:

zajišťuje bezproblémový provoz budovy SFDI v souladu s dodržováním právních norem, předkládá vedoucímu oddělení návrhy na uzavření smluvních vztahů s tím souvisejících,

 • zajišťuje spolupráci s externími dodavateli prací, připravuje podklady pro obchodní vztahy. Účastní se jednání s dodavateli,
 • spolupracuje s externími dodavateli produktů, prací a služeb souvisejících s provozem budovy,
 • zajišťuje průběžné vedení evidence požadavků na provedení drobných oprav a údržby v budovách SFDI a v případě jejich věcného a finančního odsouhlasení vedoucím oddělení zajišťuje jejich včasnou realizaci,
 • zpracovává návrhy na rozsáhlé opravy investičního charakteru,
 • zpracovává roční návrh na investice a opravy majetku SFDI. Ve spolupráci s referentem veřejných zakázek následně zajišťuje jejich realizaci po odsouhlasení vedoucím oddělení,
 • zajišťuje údržbu a opravy movitého a nemovitého majetku v evidenci SFDI,
 • připravuje podklady pro výběrová řízení související se správou a provozem budovy SFDI,
 • provádí měsíční a roční preventivní prohlídky budovy SFDI a technických zařízení včetně záznamu a evidence,
 • zajišťuje provádění revizí a zkoušek na objektech, technických zařízeních včetně elektrických zařízení a spotřebičů,
 • zajišťuje ochranu majetku SFDI a nájemců ve spolupráci s bezpečnostní službou plnící tyto úkoly ve prospěch SFDI. Provádí zaškolení a následnou kontrolu dodržování smluvních podmínek bezpečnostní službou,
 • připravuje podklady související s realizovanými pronájmy nebytových prostor v budově SFDI,
 • provádí nákup materiálu a služeb na objednávku, případně v hotovosti s využitím stálé zálohy a to jen v nejnutnějším rozsahu k zajištění chodu budovy SFDI,
 • hlásí vedoucímu oddělení a eviduje havárie, navrhuje způsob jejich odstranění, připravuje podklady pro plnění pojistných smluv, eviduje a dokládá faktury za vykonané práce na opravách budovy a příslušných zařízení,
 • provádí kontrolu fakturace za dodávku tepelné energie, vody, elektřiny a zároveň rozúčtování na další podnájemníky. Zároveň komunikuje se společnostmi dodávajícími tyto služby jménem SFDI,
 • na základě požadavků průběžně plní úkoly ve prospěch OPD – realizuje rozvoz a svoz písemností a dalších materiálů, koordinuje využití vyčleněného motorového vozidla a zajišťuje plnění dalších uložených úkolů v předmětné oblasti,
 • provádí údržbu a opravy movitého a nemovitého majetku v evidenci majetku SFDI,
 • provádí drobné údržbářské práce,
 • zajišťuje přesuny majetku v rámci SFDI na základě požadavku vedoucích pracovníků,
 • zajišťuje správu majetku,
 • vede výkresovou dokumentaci budovy SFDI (pasportizaci), zajišťuje její aktualizaci,
 • dbá na pořádek a úklid v budově i jejím okolí. Provádí pravidelnou kontrolu provádění úklidových prací v budově SFDI,
 • dbá na úsporné využívání všech energií,
 • zajišťuje vzájemnou zastupitelnost v rámci oddělení správy budovy a majetku.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, technický směr výhodou
 • řidičský průkaz skupiny B,
 • praxe v oblasti zajištění správy budovy výhodou,
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, Outlook),
 • schopnost zadávat požadavky a řídit činnost dodavatelů při údržbě, provádění oprav budovy a majetku SFDI,
 • pečlivost, odpovědnost a pozitivní přístup k práci,
 • komunikační a organizační dovednosti,
 • trestní bezúhonnost,
 • samostatnost, flexibilita,
 • dobrý písemný i ústní projev.

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou,
 • 5 týdnů dovolené,
 • příspěvek na stravování,
 • další odborné vzdělávání.

Další informace:

 • místo výkonu práce: Praha
 • vznik pracovního poměru: 1. 6. 2017 nebo dohodou
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 11

Bližší informace poskytneme na e-mailu: HR@sfdi.cz, popřípadě na tel: 266 097 326, nebo 266 097 205.

Váš strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte, prosím, do 22. května 2017 do 14:00 hod. na e-mail HR@sfdi.cz (do předmětu uveďte „referent/-ka správy budovy“) nebo na adresu:

Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 1955/278
190 00  Praha 9

 

Upozornění:

Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášené služební místo uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely tohoto výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.