V sekci Kariéra bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo odborný rada – interní auditor ve Státním fondu dopravní infrastruktury