V sekci Kariéra bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo odborný rada – referent veřejných zakázek ve Státním fondu dopravní infrastruktury.