Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na odkoupení nepotřebného majetku v hospodaření SFDI