Plánované EU projekty 2014-2020

  • Plánované projekty dopravní infrastruktury ČR z prostředků Evropské unie v období 2014-2020 – ŘSD (brožura) [PDF 11,5 MB]
  • Plánované projekty dopravní infrastruktury ČR z prostředků Evropské unie v období 2014-2020 – SŽDC (brožura) [PDF 45,7 MB]
  • Přehled projektů OPD II – ŘSD (mapa) [PDF 1,9 MB]
  • Přehled projektů OPDII a CEF – SŽDC (mapa) [PDF 1,4 MB]