KARIÉRA

Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

vypisuje výběrová řízení pro obsazení pracovních míst:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný rada – referent veřejných zakázek
(zveřejnění od: 24.4.2017, lhůta pro podání žádostí: 26.5.2017) 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa představeného odborný rada - vedoucí oddělení – vedoucí Oddělení finančního řízení
(zveřejnění od: 24.4.2017, lhůta pro podání žádostí: 26.5.2017) 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný rada – referent realizace výdajů
(zveřejnění od: 23.3.2017, lhůta pro podání žádostí: 26.5.2017)