Metodiky

Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, Ministerstva zemědělství, státních podniků Povodí a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí infrastruktury vodních cest, financovaných bez účasti státního rozpočtu [PDF] 

Metodika pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů [ZIP]