Aktuálně

Konzultační dny pro žadatele o příspěvek na cyklostezky - 2. kolo 

Pro žadatele o příspěvek na výstavbu či údržbu cyklostezek v rámci vyhlášeno 2. kola nabízíme možnost bezplatných konzultací v následujících termínech:

19. květen 2016,
26. květen 2016,
2. červen 2016,
9. červen 2016,
16. červen 2016,
23. červen 2016,
30. červen 2016.

Podrobné informace naleznete zde...

Příspěvky na rok 2016 schválené Výborem SFDI dne 28.4.2016

Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek [PDF]

Příspěvky na nové technologie:

  • aplikace nových technologií [PDF]
  • technické předpisy a diagnostické metody [PDF]

Vyhlášení 2. kola na cyklistické stezky

Výbor SFDI dne 28. 4. 2016 schválil vyhlášení druhého kola pro podávání žádostí o poskytnutí příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických
stezek (§ 2, odst. 1, písm. h) zákona č. 104/2000 Sb.)

Termín pro předkládání žádostí je do 29. 7. 2016.

[PDF] Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2016 – 2. kolo
[XLS] Průvodní list k žádosti

Státní fond dopravní infrastruktury schválil v tomto roce historicky nejvyšší částku na bezpečnost chodců a cyklistů na silnicích

[celá zpráva]

 

Poskytování příspěvků SFDI a Pravidla pro jejich čerpání na rok 2016

SFDI zveřejnil zprávu ze "23. Silniční konference" a konference „Jak získat příspěvek ze SFDI na opatření zvyšující bezpečnost dopravy či na výstavbu cyklostezek“

 

Základní informace pro příspěvky v roce 2016

 

Příspěvky „Nové technologie“:
• Příspěvek ve výši 75% nákladů projektu v daném roce.
• Termín podání žádostí 1. únor 2016.
• Pravidla pro poskytování příspěvků „Nové technologie“ pro rok 2015. průvodní list

 

Příspěvky „Cyklostezky“:
• Příspěvek ve výši 85% celkových uznatelných nákladů akce.
• Termín podání žádostí 20. leden 2016.

Změny Pravidel oproti roku 2015:
• Mezi způsobilé náklady mohou být zařazeny i náklady na zpracování projektové dokumentace.
• Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici II. a III. třídy, musí žádost obsahovat stanovisko příslušné správy a údržby silnic.
• Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici I. třídy, musí žádost obsahovat vyjádření (stanovisko) správce této přilehlé komunikace (příslušný závod nebo správa ŘSD).
• Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015. průvodní list

 

Příspěvky „Bezpečnost“:
• Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce.
• Termín podání žádostí 15. leden 2016.

Změny Pravidel oproti roku 2015:
• Nově lze poskytnout příspěvek i na výstavba a rekonstrukce podchodů pro chodce, které jsou součástí bezbariérové pěší trasy.
• Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici II. a III. třídy, musí žádost obsahovat stanovisko příslušné správy a údržby silnic.
• Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici I. třídy, musí žádost obsahovat vyjádření (stanovisko) správce této přilehlé komunikace (příslušný závod nebo správa ŘSD).
• Limitní výše příspěvku pro jednoho žadatele na více akcí v rámci oblastí A a B činí maximálně 20 mil. Kč.
• Příspěvek SFDI nelze kombinovat s prostředky fondů EU.
• Pravidla pro poskytování příspěvků zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015. průvodní list