Konzultace

Cyklostezky: Termíny konzultací pro posouzení podkladů včetně projektové dokumentace a potřebných náležitostí pro podání žádosti o příspěvek v rámci výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty

Bezpečnost: Termíny konzultací na posouzení podkladů včetně projektové dokumentace a potřebných náležitostí pro podání žádosti o příspěvek v rámci opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy