Multimodální překladiště

Pravidla SFDI pro financování oprav multimodálních překladišť v roce 2017 

[PDF] Pravidla pro financování oprav multimodálních překladišť v roce 2017 
[xls] Průvodní list k žádosti
[doc] Čestné prohlášení žadatele o příspěvek
[xls] Hodnocení finančního zdraví a kapitálové přiměřenosti