Vybavení letišť

Pravidla SFDI pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2017

[PDF] Pravidla pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2017 
[xls] Průvodní list k žádosti
[doc] Čestné prohlášení žadatele o příspěvek
[xls] Hodnocení finančního zdraví a kapitálové přiměřenosti
[xls] Přehled údajů pro hodnocení akce