Úřední deska

 


 

Datum: 12.9.2017  9:34
Číslo jednací: 5001/SFDI/130152/10146/2017
Uveřejnění:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - samostatný kontrolor v Oddělení veřejnosprávních kontrol

 

lhůta pro podání žádostí: 2.10.2017

 

 

Datum: 5.9.2017  15:33
Číslo jednací: 4982/SFDI/130152/9440/2017
Uveřejnění:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa referent realizace výdajů v Oddělení schvalování plateb II.

 

lhůta pro podání žádostí prodloužena do: 16.10.2017