Úřední deska

 


 

Datum: 24.4.2017  13:28
Číslo jednací: 4464/SFDI/130151/4982/2017
Uveřejnění:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa představeného odborný rada - vedoucí oddělení – vedoucí Oddělení finančního řízení

 

lhůta pro podání žádostí: 26.5.2017

 

Datum: 24.4.2017  13:17
Číslo jednací: 4591/SFDI/130151/5030/2017
Uveřejnění:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný rada – referent veřejných zakázek

 

lhůta pro podání žádostí: 26.5.2017

 

Datum: 23.3.2017  12:55
Číslo jednací: 4568/SFDI/130151/4008/2017
Uveřejnění:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný rada – referent realizace výdajů

 

lhůta pro podání žádostí: 26.5.2017