Úřední deska

 


Datum: 21.2.2018  13:15
Uveřejnění: Oznámení o zveřejnění návrhu „Smlouvy o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury“
  lhůta pro podání žádostí: 8.3.2018

 


 

Datum: 13.2.2018  16:30
Číslo jednací: 5048/SFDI/130152/2727/2018
Uveřejnění:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada – vedoucí oddělení – vedoucí Oddělení poskytování příspěvků II.

   lhůta pro podání žádostí: 26.2.2018

  

Datum: 25.1.2018  17:09
Číslo jednací: 5220/SFDI/130152/1193/2018
Uveřejnění:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada – referent finančního řízení

   lhůta pro podání žádostí: 15.3.2018