Úřední deska

 


 

Datum: 10.11.2017  12:09
Číslo jednací:  
Uveřejnění:

SFDI zveřejňuje návrh „Smlouvy o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury“

 

 

Datum: 6.11.2017  16:12
Číslo jednací: 5072/SFDI/130151/12629/2017
Uveřejnění:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný rada – referent realizace výdajů v Oddělení schvalování plateb II.

 

lhůta pro podání žádostí: 27.11.2017

 

Datum: 6.11.2017  16:09
Číslo jednací: 5071/SFDI/130151/12606/2017
Uveřejnění:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný rada – referent realizace výdajů v Oddělení schvalování plateb I.

 

lhůta pro podání žádostí: 27.11.2017

 

Datum: 1.11.2017  00:05
Číslo jednací: 5065/SFDI/130151/12446/2017
Uveřejnění:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný rada – referent Ekonomického oddělení

 

lhůta pro podání žádostí: prodloužena do 30.11.2017