Úřední deska

 


 

Datum: 29.3.2018  10:40
Číslo jednací: 5425/SFDI/130182/4163/2018
Uveřejnění:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada – samostatný kontrolor v Oddělení supervizí staveb II.

   lhůta pro podání žádostí: 27.4.2018

 


 

Datum: 15. 3. 2018 12:55
Číslo jednací: 123/SFDI/212088/3392/2018
Uveřejnění: Návrh „Smlouvy o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury“
  lhůta pro podání připomínek: 30. 3. 2018