Cenové databáze

Při používání informací z cenových databází požadujeme uvádět logo SFDI a odkaz na použitý zdroj, z něhož bylo čerpáno, tzn. odkaz na www.sfdi.cz .

Při používání informací z cenových databází ve dříve vytvořených softwarových produktech a aplikacích požadujeme uvádět logo SFDI a odkaz na www.sfdi.cz nejpozději při nejbližší programové aktualizaci.

Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK)

 • [ZIP] OTSKP-SPK, únor 2017
 • [ZIP] OTSKP-SPK, duben 2016
 • [ZIP] OTSKP-SPK, březen 2015
 • [ZIP] OTSKP-SPK, únor 2014
 • [PDF] Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK na cenovou úroveň roku 2012, prosinec 2012

Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací železničních staveb (OTSKP-ŽS)

 • [ZIP] OTSKP-ŽS, 11/2016, schváleno leden 2017
 • [ZIP] OTSKP-ŽS, leden 2014

Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury

 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury 12/2016, schváleno leden 2017
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury – 4. změna, březen 2016
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury – 3. změna, únor 2015
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury – 2. změna, květen 2014
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury – 1. změna, leden 2014
 • [ZIP] Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury, prosinec 2013 

Cenové normativy staveb pozemních komunikací ve stupni záměr projektu

 • [ZIP] Cenové normativy staveb pozemních komunikací, únor 2017
 • [ZIP] Cenové normativy staveb pozemních komunikací, duben 2016
 • [ZIP] Cenové normativy staveb pozemních komunikací, březen 2015 
 • [PDF] Cenové normativy staveb pozemních komunikací, březen 2013 

Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti

 • [ZIP] Prováděcí pokyny ke Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti včetně Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti, březen 2016
 • [PDF] Cenové normativy pro ocenění železničních staveb, říjen 2013 

Ukazatelové ceny pro ocenění stavebních prací u projektových dokumentací staveb pozemních komunikací ve stupni DÚR a DSP

 • [ZIP] Aktualizace Sborníku agregovaných položek pro oceňování staveb pozemních komunikací u projektových dokumentací ve stupni DÚR a DSP - cenová úroveň 2015, březen 2015 
 • [PDF] Aktualizace ukazatelových cen DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012, duben 2013 

Cenové normativy staveb cyklistických stezek

 • [ZIP] Cenové normativy staveb cyklistických stezek 2014, leden 2015