Metodiky

Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek – prozatimní verze 2016 [PDF]

Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, Ministerstva zemědělství, státních podniků Povodí a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí infrastruktury vodních cest, financovaných bez účasti státního rozpočtu [PDF] 

Metodika pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů [ZIP]

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou Design-Build pro dopravní stavby v ČR
  [PDFtisková zpráva
  [PDFzávěrečná zpráva
  [PDFzávěrečná prezentace