Příprava rozpočtu NA ROK 2018 a SDV NA OBDOBÍ 2019-2020

[PDF] Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) - účinnost od 11.4.2018

[PDF] Číselník ISPROFOND - účinnost od 17.05.2016

[XLSX] Výchozí podklady pro sestavení návrhu rozpočtu SFDI

[XLSX] Žádost o zařazení akce k financování z rozpočtu SFDI