informace 2010

Informace o projektu financovaného z prostředků ESF[pdf]
Více informací o ESF získáte zde:www.esfcr.cz

Termíny konzultací k podávaným žádostem o příspěvek v roce 2011[pdf]
Všechny termíny konzultací ke zvyšování bezpečnosti dopravy jsou již naplněny do 2.2.2011.

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu SFDI na rok 2011 v souladu s § 2, odst. 1, písm. g) a h) zákona č. 104/2000 Sb.[více]

Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 a střednědobý výhled na roky 2012 a 2013 odsouhlasený Vládou ČR[pdf]

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

  • [pdf] dokument
  • [xls] formulář

Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010 [zip]

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. září 2009 č. 1176 [pdf]

USNESENÍ Poslanecké sněmovny z 66. schůze 11. prosince 2009 [pdf]