INFORMACE 2011

Rozhodnutí ředitele č 19/2011 O vydání Metodického pokynu k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2011. [pdf]

Prodej a distribuce dálničních kupónů pro emisi roku 2012. [pdf]

Informace o jmenování ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury. [pdf]
Životopis [pdf]

Informace o realizaci bezbariérových úprav v obci Velemín. [pdf]

Rozhodnutí ředitele č 15/2011 O změně Směrnice pro stanovení postupu při zadávání veřejných zakázek. [pdf]

Oznámení o zahájení výběrového řízení -Výuka cizích jazyků. [pdf]

Vyjádření SFDI k informacím uvedeným v časopisu Týden ze dne 3.10.2011. [pdf]

Výzva k podání nabídek - dodání a položení zátěžových koberců. [pdf]

Návrh rozpočtu SFDI na rok 2012 a střednědobého výhledu na roky 2013 a 2014. [pdf]

Tiskové vyjádření k článku IHNED.CZ (Chyby v rozpočtu na dopravní stavby? Úředníkům nesedí čísla o stovky milionů). [pdf]

Vyjádření SFDI k informacím uvedeným v Lidových novinách dne 29. září 2011. [pdf]

Ve shodě s obsahem výzvy k podání nabídky na nákup nového osobního automobilu, která byly zveřejněna koncem měsíce července t.r. na webových stránkách SFDI a na elektronickém úložišti zakazky@opd.cz, Vám oznamujeme, že se Státní fond dopravní infrastruktury rozhodl zrušit zadávací řízení na nákup nového osobního automobilu z důvodů, že se v průběhu výběrového řízení vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval.

Výzva a zadávací dokumentace -výběrové řízení Supervize projektových dokumentací [pdf]

Studie proveditelnosti – vážení vozidel v Pardubickém kraji. [zip]

Česká dopravní stavba roku 2010. [pdf]

Žádost o zařazení akce do rozpočtu SFDI

[xls] - formulář k rozpočtu SFDI na rok 2012 a SDV do 2014
[xls] - formulář na předfinancování pro kraje

Rozhodnutí ředitele č. 8 O Opatřeních přijatých SFDI k dosažení úspor při výstavbě dopravní infrastruktury a o změně Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI. [pdf]

Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011. [zip]

Nabídka pronájmu nebytových prostorů. [pdf]

Celostátní soutěž Česká dopravní stavba roku
[pdf]podmínky přihlášení
[pdf]přihláška

Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 a střednědobý výhled na roky 2012 a 2013[pdf]