informace 2012

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2012. [pdf]

Směrnice pro stanovení postupu při zadávání Veřejných zakázek.[pdf]

Podpořené akce v rámci programu Cyklostezky 2012 schválené na 111. zasedání Výboru SFDI.[pdf]
Úspěšní i neúspěšní žadatelé budou informováni písemně.
V případě neúspěšných žádostí včetně důvodů zamítnutí podpory.

Podpořené akce v rámci programu Bezpečnost 2012 schválené na 111. zasedání Výboru SFDI.[pdf]
Úspěšní i neúspěšní žadatelé budou informováni písemně.
V případě neúspěšných žádostí včetně důvodů zamítnutí podpory.

Státní fond dopravní infrastruktury obdržel informaci týkající se vytipovaných nebezpečných přechodů pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR – viz připojený materiál Policie České republiky. [pdf]

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)[pdf]

Žádost o zařazení akce k financování z rozpočtu SFDI na rok 2013 a SDV do roku 2015[xls]

Formulář pro výchozí podklady k sestavování rozpočtu SFDI [pdf]

Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury vyhlašují společnou iniciativu Bezpečný přechod
[pdf] [xls]

Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 [zip]

Tisková zpráva k čerpání rozpočtu SFDI za rok 2011[pdf]

Rozhodnutí ředitele č. 25/2011O vydání Směrnice ke zpracování s schvalování investičních záměrů akcí regionálních železnic v majetku soukromých subjektů. [pdf]

Rozhodnutí ředitele č 19/2011O vydání Metodického pokynu k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2011. [pdf]

Prodej a distribuce dálničních kupónů pro emisi roku 2012.[pdf]