INFORMACE 2013

 

[pdf] Cenové normativy pro ocenění železničních staveb ve stupni Záměr projektu pro předprojektovou přípravu staveb 

[pdf] Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK na cenovou úroveň roku 2012 

[pdf] Aktualizace ukazatelových cen pro ocenění stavebních prací u projektových dokumentací ve stupni DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012

[pdfAktualizace cenových normativů staveb pozemních komunikací ve stupni záměr projektu 

[pdf] Tisková zpráva k plnění příjmů SFDI za rok 2012