Informace 2014

 

[PDF] Interní protikorupční program Státního fondu dopravní infrastruktury

[PDF] Metodický pokyn k předkládání žádostí o změnu poměru finančních prostředků mezi zdroji financování 1, 8, a 9 u akcí spolufinancovaných z OPD

[PDF] [PDF] Směrnice pro stanovení postupu při zadávání veřejných zakázek

[ZIP] Centrální komise Ministerstva dopravy ČR dne 25.2.2014 schválila 1. změnu Sborníku pro údržbu a opravy železniční infrastruktury s účinností od 31.1.2014

[ZIP] Aktualizace oborového třídníku a expertních cen položek oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací u staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) 

[ZIP] Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací pro železniční stavby (OTSKP-ŽS)

[ZIP] Na návrh Státního fondu dopravní infrastruktury schválilo Ministerstvo dopravy novou cenovou databázi Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury. Sborník bude sloužit ke stanovení ceny záměrů projektů neinvestičních akcí údržby a oprav železniční infrastruktury, které budou zadávány po 1.1.2014. Cílem zpracování této nové cenové databáze je zkvalitnění přípravy akcí financovaných z veřejných rozpočtů