Informace 2015

[PDF] Publikace - Příspěvky na nové technologie 

[PDF] Interní protikorupční program Státního fondu dopravní infrastruktury

[PDF] Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

[PDF] Aktualizace cenových databází 2015

[PDFTisková zpráva: Nové možnosti nabízí metodika SFDI na realizaci staveb dopravní infrastruktury formou Design–Build

[PDFMetodika pro zadání veřejné zakázky formou Design-Build pro dopravní stavby v ČR – závěrečná prezentace

[PDFMetodika pro zadání veřejné zakázky formou Design-Build pro dopravní stavby v ČR – závěrečná zpráva

[PDF]  Evropská unie v roce 2015 finančně podpoří realizaci projektu CROCODILE

[PDF] Cenové normativy staveb cyklistických stezek 2014