Informace 2016

[PDFCenové normativy a Oborový třídník staveb pozemních komunikací – aktualizace 2016

[PDF] Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

[PDF] ISPROFOND Číselník kapitoly Státního fondu dopravní infrastruktury

[ZIPSborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury. Účinnost této aktualizované verze Sborníku je od 1.3.2016