Bezpečný přechod – přehled schválených příspěvků

Dne 2. 8. 2012 schválil Výbor SFDI příspěvky na akce z rozpočtu SFDI v rámci společné iniciativy Ministerstva dopravy a SFDI „Bezpečný přechod“. Celkem bylo schváleno 55 akcí s celkovými náklady ve výši 46 424 tis. Kč.

Akce byly vytipovány obcemi a doporučeny příslušnými Krajskými ředitelstvími či dopravními ředitelstvími Policie ČR za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy a odstranění nebezpečných kolizních míst na silnicích I. třídy.

Příprava a realizace jednotlivých akcí bude zahájena neprodleně a bude zajišťována Ředitelstvím silnic a dálnic ve spolupráci s příslušnými obcemi.

Příloha: Tabulka schválených žádostí – Bezpečný přechod 2012