CENOVÉ NORMATIVY

 

[PDFCenové normativy pro ocenění železničních staveb ve stupni Záměr projektu pro předprojektovou přípravu staveb.

Na návrh Státního fondu dopravní infrastruktury schválilo Ministerstvo dopravy cenové normativy používané ke stanovení ceny záměrů projektů u železničních staveb. Cílem nového zpracování cenových normativů je zkvalitnění přípravy staveb dopravní infrastruktury financovaných z veřejných rozpočtů.