Cenové normativy staveb cyklistických stezek 2014

Na základě podrobné analýzy a statistického vyhodnocení nákladů cyklostezek byly vytvořeny Cenové normativy staveb cyklistických stezek 2014. Důvodem vytvoření cenových normativů cyklostezek byla potřeba pracovat s informacemi o cenách pro zajištění efektivního využití finančních prostředků SFDI a její kontrolu u příspěvkového programu na výstavbu a údržbu cyklistických stezek.

Podkladem pro vytvoření cenových normativů cyklostezek byly rozpočty staveb, které získaly příspěvek SFDI od roku 2005 do roku 2013. Do statistického vyhodnocení bylo zahrnuto celkem 150 staveb, jejichž celkové stavební náklady převýšily 850 mil. Kč.

Pro statistické vyhodnocení byly všechny stavby zatříděny dle následujících kategorií:

 

Cenové normativy (zde, soubor xls první list) zahrnují rozhodující stavební objekty (komunikace a mosty/lávky) a jsou rozděleny podle výše uvedené kategorizace. Každá položka obsahuje kromě jednotkové ceny za měrnou jednotku m2 i definici standardu z hlediska jejich věcného a technického obsahu.

Vedle cenových normativů udávajících cenu stavebních objektů (komunikace a mosty/lávky) byly stanoveny pro rychlý odhad cen celých staveb cyklostezek globální ukazatele.

Globální ukazatele (zde, soubor xls druhý list) jsou určeny pro rychlý odhad cen celých staveb cyklostezek. Globální ukazatele jsou oceněny podle cenových normativů příslušného charakteru cyklostezky za předpokladu statistického rozdělení rozsahu stavebních objektů v poměru komunikace (99%), mosty a lávky (1%) a dopočtu ostatních objektů dle "Pravidel pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek" v maximální možné míře 25% z ceny nákladů stavební části akce. Obdobně jako u cenových normativů i položky globálních ukazatelů obsahují kromě jednotkové ceny v tomto případě za měrnou jednotku km také definici standardu z hlediska jejich věcného a technického obsahu.