Dálničních kupónů je dostatek, SFDI kontroluje plnění povinnosti distributorů

Roční dálniční kupóny emise 2013 byly vyrobeny a jsou k dispozici v centrálním skladě České pošty v dostatečném objemu. Komisionářské smlouvy má SFDI uzavřené s Českou poštou a společností ABA. Podle smlouvy je prodej kupónů na České poště zajištěn tak, aby v případě výpadku byla každá pobočka schopna doplnit zásoby do 24 hodin. K odlišné situaci ale může dojít na ostatních prodejních místech, zejména čerpacích stanicích, kde komisionáři reagují až na základě požadavků jednotlivých prodejců.

Od 1. listopadu 2012 navýšil SFDI komisionářům finanční limity k odběru kupónů z centrálního skladu o 50 %, a to zejména za účelem zajištění plynulého zásobení ročních dálničních kupónů. Toto opatření mělo zajistit dostatečný počet kupónů na meziskladech distributorů, kteří mají povinnost doplňovat zásoby na základě objednávky jednotlivých prodejců do 24 až 48 hodin.

Za celou sledovanou dobu prodeje ročních dálničních kupónů emise 2013, tj. od 1. 12. 2012 do 31. 1. 2013, SFDI zkontroloval celkem 91 prodejních míst a nezaznamenal nedostatky týkající se zásobování.

Prodejní místa se v očekávání vyšší poptávky na přelomu ledna a února předzásobují. Přesto může docházet k tomu, že na některých místech kupóny dočasně chybí. K této situaci dochází také důsledkem velkého zájmu řidičů, kteří nákup nechávají až na poslední chvíli. SFDI v tomto směru provádí vlastní šetření a zjišťuje, jakým způsobem distributoři plní své povinnosti. Nedostatky jsou operativně odstraňovány.