Ekonomický plán projektu a úspora oproti stávající fyzické dálniční známce

 

Finanční struktura elektronické známky – předpoklad na základě známých skutečností

predpoklad EDAZ

Porovnání „papírové“ a „elektronické“ známky:

porovnani EDAZ

Kalkulace na základě v tomto okamžiku dostupných dat včetně nabídky společnosti Asseco vychází tak, že % ročního nákladů výběru pro rok 2018 bylo 6,24 procent a pro 2021 po zavedení systému bude 4 procenta. Při předpokládaném výnosu systému v roce 2021, tzn. nominální snížení nákladů o v průměru cca 123 mil. Kč ročně.

V rámci kalkulace rozpočtu projektu byly náklady na pořízení IS rozpuštěny do 10 let vzhledem k tomu, že budou majetkem státu, vč. licenčních práv, zdrojových kódů atd. Do nákladů nového systému byly také započítány všechny povozní náklady na jednotlivé části systému.

Předpokládané čerpání variabilních nákladů budu cca 50%, potom by úspora byla analogicky vyšší.

Tyto celkové náklady byly porovnány s náklady na současný systém fyzických dálničních kupónů s tím, že byly použity náklady za rok 2018 (poslední ukončené období).

Pro porovnatelnost ocenění obou systémů není uvažováno s náklady na statické brány (primárně slouží monitoringu) a vybavení policie, které původní systém neobsahoval, respektive byly zajišťovány příslušnými bezpečnostními složkami mimo rozpočty SFDI.