Evropská unie v roce 2015 finančně podpoří realizaci projektu CROCODILE

Evropská unie finančně podpoří v roce 2015 realizaci inteligentních dopravních systémů zajišťujících šíření dopravních informací a jejich výměnu mezi jednotlivými státy EU, a to prostřednictvím projektu společného zájmu CROCODILE v rámci programu pro Trans-evropské dopravní sítě (TEN-T) projektu.

V rámci České republiky se plánuje vytvořit, pilotně ověřit funkčnost a následně uvést do provozu internetový portál pro usnadňování procesů plánování a schvalování přepravy nadměrného a nadrozměrného nákladu a internetového portálu pro poskytování multimodálních dopravních a cestovních informací pro veřejnou osobní i individuální dopravu.

V rámci projektu se Ředitelství silnic a dálnic připraví na distribuci dat o silničním provozu ve formátu DATEX2 s dopravními informačními centry sousedních zemí. Současně bude implementována směrnice INSPIRE týkající se infrastruktury prostorových dat, které jsou veřejnosti známy jako digitální mapy.

Kromě Operačního programu doprava je projekt CROCODILE dalším nástrojem EU, který finančně podporuje zavádění moderních systémů pro řízení dopravního provozu, systémů pro sběr, výměnu a zobrazování informací o dopravním provozu a o cestování - tj. inteligentní dopravní systémy (ITS). Projekt podporuje nejen investiční akce, ale i studijní práce a testovací projekty, u kterých musí být použití technologie připravené k nasazení nejprve prověřeno v praxi. Tato ověřovací etapa umožní doladění řešení tak, aby co nejlépe vyhovovalo potřebám uživatelů. Projekt CROCODILE má za cíl koordinované zavádění ITS pro řízení silničního provozu, zejména pomocí kvalitních dopravních informačních služeb. Tento projekt také zajišťuje společný postup České republiky, Rakouska, Německa, Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Itálie, Rumunska, Řecka a Kypru při zavádění nařízení EK týkající se poskytování informačních služeb o bezpečných a chráněných parkovacích místech pro nákladní a užitková vozidla a poskytování dopravních informací a informací o cestování.

V současnosti se připravuje projekt CROCODILE 2, který se bude zaměřovat především na dokončení implementace formátu DATEX II pro výměnu dostupných dopravních dat. Projekt bude také zaměřen na zřízení národního přístupového místa pro poskytování minimálních dopravních informací, poskytování informací o parkování nákladních vozidel a informací o dopravním provozu v reálném čase. Dále se připravovaný projekt CROCODILE 2 zaměří na poskytování dopravních informačních služeb koncovým uživatelům sousedních států a na proces ověřování shody v souladu s požadavky podle technických a právních předpisů EU.

Více informací o projektu: http://crocodile.easyway-its.eu/.

Odkaz na projekt na stránkách Výkonné agentury EU pro inovace a sítě (INEA): http://inea.ec.europa.eu/download/project_fiches/multi_country/fichenew_2013eu50003p_final.pdf.

2015_crocodile_corridor.jpg