Jak bylo postupováno při výběru řešitele IS EDAZ

 

SFDI v rámci soutěže vyzval k seznámení se s zadávací dokumentací 5 společností, u nichž seznámení se podmínil podpisem Dohody o mlčenlivosti o obsahu zadávací dokumentace.

Výběr společností k oslovení byl dán stupněm bezpečnostních požadavků na IS EDAZ kladených ze strany k tomu oprávněných orgánů.

Vybraní uchazeči museli po celou dobu implementace projektu splňovat následující požadavky:

  • úroveň prověrky min. (Důvěrné) na úrovni společnosti pro vytváření Utajovaných informací*
  • disponování NUKIB certifikovaným informačním systémem min. ve stupni (Důvěrné)*
  • vytváření významných IS veřejné správy na zakázku v oblasti IT systémů dle zákona 365/2000 Sb. o ISVS
  • další běžná kvalifikační kritéria

*pro splnění požadavků byla nezbytná platnost prověrky min. do 31.1.2021

 

S každým ze zájemců proběhla 2 jednání, v rámci kterých byly představeny požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. Následně uchazeči předložili nabídky, z nichž byla vybrána cenově nejvýhodnější.