Konec platnosti ročních dálničních kupónů emise 2014 se blíží

V souvislosti s blížícím se koncem platnosti ročních dálničních kupónů emise 2014, který nastane 31. ledna 2015, upozorňujeme motoristy, že již od 1. prosince 2014 mají možnost zakoupit si nový roční dálniční kupón emise 2015 s platností od 1. prosince 2014 do 31. ledna 2016, a to za stejnou cenu jako v loňském roce, tj. 1 500,- Kč.

Vzhledem ke zkušenostem z předchozích let doporučujeme motoristům ve vlastním zájmu neodkládat nákup ročních dálničních kupónů na poslední lednové dny, kdy kulminuje poptávka po těchto kupónech, ale naopak, využít současné překlenovací dvouměsíční období (od 1. prosince 2014 do 31. ledna 2015), po které platí jak roční dálniční kupón emise 2014, tak roční dálniční kupón emise 2015 a zakoupit si roční dálniční kupón pro rok 2015 co nejdříve. Motoristé se tak vyhnou případnému riziku, že při hromadných nákupech dálničních kupónů na poslední chvíli mohou být na některých prodejních místech dálniční kupóny přechodně vyprodány a budou se tak muset obrátit na jiné prodejce. I když jsou prodejní místa na přelomu ledna a února zásobena větším množstvím dálničních kupónů, plošné vytištění
a distribuce dálničních kupónů, které by se následně ve velkých objemech neprodaly, by byly plýtváním s veřejnými prostředky. Státní fond dopravní infrastruktury děkuje v tomto směru za pochopení ze strany řidičů, včasný nákup příslušných kupónů přispěje k úspoře veřejných prostředků.

Rovněž je možné zakoupit libovolný druh dálničních kupónů prostřednictvím internetového prodeje, přičemž bližší informace naleznete na http://www.sfdi.cz/myto-a-dalnicni-kupony/dalnicni-kupony-2015/internetovy-prodej/.