Mediální plán k distribuci DK 2016

Konec platnosti ročních dálničních kupónů emise 2015 se blíží

V souvislosti s blížícím se koncem platnosti ročních dálničních kupónů emise 2015, který nastane 31. ledna 2016, upozorňujeme motoristy na povinnost zakoupit si nový roční dálniční kupón emise 2016 s platností do 31. ledna 2017, a to za stejnou cenu jako v loňském roce, tj. 1 500,- Kč.

Vzhledem ke zkušenostem z předchozích let doporučujeme motoristům ve vlastním zájmu neodkládat nákup ročních dálničních kupónů na poslední lednové dny, kdy kulminuje poptávka po těchto kupónech a zakoupit si roční dálniční kupón pro rok 2016 co nejdříve. Motoristé se tak vyhnou případnému riziku, že při hromadných nákupech dálničních kupónů na poslední chvíli mohou být na některých prodejních místech dálniční kupóny přechodně vyprodány a budou se tak muset obrátit na jiné prodejce. Prodejní místa jsou sice na přelomu ledna a února zásobena větším množstvím ročních dálničních kupónů, ale nemohou být plošně na všechna prodejní místa distribuovány nadměrné objemy těchto kupónů. Státní fond dopravní infrastruktury touto cestou děkuje všem těm řidičům, kteří včasným nákupem ročních kupónů v těchto dnech přispívají k jejich bezproblémovému plynulému prodeji.

V návaznosti na aktuální informace o výskytu padělků dálničních kupónů emise 2016 doporučujeme motoristům pořizovat dálniční kupony pouze na oficiálních prodejních místech. Jejich aktuální seznam, včetně poštovních provozoven, naleznete na webu Státního fondu dopravní infrastruktury. Jednotlivá prodejní místa jsou označena speciální nálepkou a zároveň jsou vybavena ceníkem a tříjazyčným informačním letákem. Rovněž je možné zakoupit libovolný druh dálničních kupónů prostřednictvím internetového prodeje, přičemž bližší informace naleznete na http://www.sfdi.cz/myto-a-dalnicni-kupony/dalnicni-kupony-2016/internetovy-prodej/. Lidé by měli být při nákupu opatrní zejména tehdy, když jsou jim nabízeny dálniční kupóny za nižší ceny, protože hrozí riziko, že se nejedná o pravý dálniční kupón.