Mezinárodní uznání přínosu SFDI v oblasti inovací ve stavebnictví

Mezinárodní konference International Construction Contracts Conference, která se konala 16. 5. 2019 v Praze za účasti více než 520 stavebních expertů z celého světa, ocenila přínos Státního fondu dopravní infrastruktury při zaváděná inovací ve stavebnictví v oblasti standardizace smluvních vztahů a digitalizace. Jediným předneseným příspěvkem z České republiky na konferenci byla prezentace Česká strategie použití BIM.