MINISTERSTVO DOPRAVY ČR SCHVÁLILO DNE 12.12.2023 STÁTNÍMU FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ŽÁDOST O PODPORU Z NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Cílem projektu Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu 3 je výstavba cyklistických stezek a chodníků na území České republiky v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a to v rozsahu 35 km, více zde.