Ministerstvo dopravy ČR schválilo Státnímu fondu dopravní infrastruktury Žádost o podporu z Národního plánu obnovy (30.6.2022)

Cílem projektu Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu je výstavba cyklistických stezek, stezek pro pěší a cyklisty na území České republiky v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a to minimálně v rozsahu 25 km, více zde.