MINISTERSTVO DOPRAVY ČR SCHVÁLILO STÁTNÍMU FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ŽÁDOST O PODPORU Z NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Cílem projektu Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu 2 je výstavba cyklistických stezek a chodníků na území České republiky v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a to v rozsahu 25 km, více zde.