Ministerstvo dopravy společně se Státním fondem dopravní infrastruktury vyzývá ke zvýšené opatrnosti při nákupu dálničních kupónů na rok 2015.

Ministerstvo dopravy společně se Státním fondem dopravní infrastruktury vyzývá ke zvýšené opatrnosti při nákupu dálničních kupónů na rok 2015. Policie v minulých dnech odhalila větší množství poměrně zdařilých padělků celoročních známek. Pokud někde prodejci nabízí kupóny za nižší než předepsanou cenu, měli by si je řidiči pečlivě zkontrolovat.
Policie odhalila několik stovek kusů padělků. Jde o nejrozsáhlejší případ falešných dálničních kupónů v posledních letech. „Lidé by měli být opatrní zejména tehdy, když jsou jim nabízeny kupony za nižší ceny, protože hrozí riziko, že se nejedná o pravý dálniční kupón,“ upozornil ministr dopravy Dan Ťok.
Ceny dálničních kupónů pro rok 2015 se oproti minulému roku neměnily. Za roční dálniční kupón pro vozidla do 3,5 tuny zaplatíte 1.500,- Kč, za měsíční kupón 440,- Kč a desetidenní pořídíte za 310,- Kč.
Pokud občané zjistí, že koupili padělanou dálniční známku, měli by upozornit policii. V případě, že má motorista na vozidle namísto originálního dálničního kupónu padělek, dopouští se přestupku a vystavuje se tak riziku uložení pokuty za užívání zpoplatněných pozemních komunikací bez řádně uhrazeného časového poplatku a to ve výši až 5.000,- Kč v blokovém řízení nebo až 100.000,- Kč ve správním řízení.

Jak rozeznat padělek od originálu?
Padělky jsou poměrně kvalitní, níže je nicméně seznam bodů, které by vám mohly pomoci rozeznat padělek od originálu.
1. Na přední straně rámečku, ve kterém je dálniční známka umístěna, je v originále sedmým číslem dvojka, za kterou musí být mezera a nikoli číslo čtyři, jak je tomu u padělku.
2. Na zadní straně papírového podkladu se u padělku vyskytují následující chyby:
Chyby na zadní straně 1. dílu dálničního kupónu:
• na padělku je ve slově „Vignete“ jedno „t“, v originálu je správně uvedeno „Vignette“;
• v německém textu je uvedeno „Fahrzeugsbleserich„ na origináu „Fahrzeugs leserlich“;
• slovo „Benutzen“ je na padělku s velkým počátečním písmenem na originálu je „benutzen“;
• na padělku je uvedeno slovo „gemaS“, na originálu „gemäβ“;
• v německém textu na padělku nejsou používána přehlasovaná písmena;
• v anglickém textu je na padělku slovo „annd“ na originálu „and“.
Chyby na zadní straně 2. dílu dálničního kupónu, který si řidič ponechává pro případnou kontrolu:
• ve slově "uschovejte" chybí na falzifikátu "t";
• na padělku je uvedeno "Abschnift", na originálu je správně uvedeno "Abschnitt";
• na padělku je uvedeno "sorgfaltig" namísto "sorgfältig", jak je uvedeno na originálu;
• na padělku je uvedeno slovo "Deteach", na originálu "Detach".

Na originálu se perforace sloužící k oddělení druhého dílu kupónu i její grafické znázornění (přerušovaná čára se symbolem nůžek) téměř překrývají. Na falzifikátu se perforace nachází cca 2 mm od přerušované čáry se symbolem nůžek, která graficky znázorňuje oddělení druhého dílu kupónu.
V logu „SFDI“ je na originálu svislá dělící úsečka, která na falzifikátu zcela chybí.
Podrobnější informace o chybách na zadní straně 2. dílu kupónu naleznete také ZDE.

Vzor originálního dálničního kupónu a padělku s vyznačenými změnami

zde

zde

Originální roční kupóny emise 2015 byly vyrobeny pouze v sérii LA – LE (číslování od 000 001 – 436 000) - každá jiná série značí falzifikát!
Dálniční kupóny mohou prodejci prodávat pouze na prodejním místě, které je označeno příslušným symbolem, k dispozici musí být ceník a také informační leták.