Ministerstvu dopravy a jeho resortním organizacím se podařilo vysoutěžit osobní vozidla s úsporou přes 39 mil. Kč

Státní fond dopravní infrastruktury jako centrální zadavatel veřejné zakázky na pořízení osobních vozidel v resortu dopravy vysoutěžil dodavatele 535 osobních vozidel, kterým se ve všech pěti částech veřejné zakázky stala ŠKODA AUTO a.s.

Největšími odběrateli v rámci veřejné zakázky je Správa železniční dopravní cesty, s.o. se 432 vozidly, dále pak Ředitelství silnic a dálnic s 69 vozidly a další resortní organizace.

V rámci veřejné zakázky byly hodnoceny celkové náklady životního cyklu, tzn. nejen cena vozu, ale také cena servisu za 5 let, resp. 150 000 km a nadstandardní výbavy, která je volitelným prvkem. Dále pak byla hodnocena spotřeba pohonných hmot a externí náklady na emise (oxidu uhličitého, oxidu dusíku, nemetanových uhlovodíků a pevných částic) v souladu s Nařízením vlády 173/2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel.

Celková cena za všechny vozy včetně záruky, servisu a nadstandardní výbavy je 230 mil Kč bez DPH, prostřednictvím resortního systému centralizovaného zadávání se tak podařilo dosáhnout úspory ve výši přes 39 mil. Kč bez DPH oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky.