Nezapomeňte si koupit včas dálniční kupón na rok 2017

Nejpozději k 1. prosinci 2016 bude zahájen prodej ročních dálničních kupónů pro rok 2017 pro vozidla hmotnostní kategorie do 3,5 tuny. Kupóny s dobou platnosti na jeden měsíc nebo deset dnů bude možné zakoupit nejpozději k 1. lednu 2017. Ceny kupónů pro rok 2017 zůstávají stejné jako u kupónů letošního roku. Roční kupón pro rok 2017 má platnost od 1. prosince 2016 do 31. ledna 2018 a jeho cena je 1 500,- Kč. Cena měsíčního kupónu činí 440,- Kč a cena desetidenního kupónu je 310,- Kč.

Řidiči by si měli ohlídat konec platnosti jejich stávajícího dálničního kupónu. Platnost ročních kupónů pro rok 2016 končí 31. ledna 2017, platnost desetidenních kupónů pro rok 2016 končí nejpozději ke dni 9. ledna 2017 a v případě měsíčních kupónů nejpozději ke dni 31. ledna 2017, v návaznosti na vyznačený počátek platnosti těchto kupónů.

V souvislosti s tím doporučujeme motoristům, aby ve vlastním zájmu neodkládali nákup ročních kupónů emise 2017 na konec ledna, ale využili současné překlenovací dvouměsíční období (od 1. prosince 2016 do 31. ledna 2017), po které platí jak roční kupón pro rok 2016, tak roční kupón pro rok 2017, a zakoupili si nový roční kupón co nejdříve. Motoristé se tak vyhnou případnému riziku, že při hromadných nákupech dálničních kupónů na poslední chvíli mohou být na některých prodejních místech dálniční kupóny přechodně vyprodány a budou se tak muset obrátit na jiné prodejce.

U nových dálničních kupónů byla oproti letošní emisi zvýšena jejich ochrana proti padělání a zároveň došlo k inovaci jejich designu. Motoristy přesto vyzýváme k opatrnosti při nákupu kupónů na rok 2017, zejména by se měli vyhýbat nákupům kupónů mimo oficiální prodejní místa a za cenu jinou, než je uvedena výše. Distribuci kupónů zajišťuje společnost dodavatelů, kterou tvoří Autoklub Bohemia Assistance, a.s., Česká pošta, s.p. a MTX, spol. s r.o. Aktuální seznam oficiálních prodejních míst včetně poštovních provozoven naleznete na www.sfdi.cz. Součást tohoto seznamu tvoří také nové interaktivní rozhraní pro vyhledávání jednotlivých prodejních míst. Prodejní místa jsou označena speciální nálepkou a zároveň jsou vybavena ceníkem a tříjazyčným informačním letákem.

Rovněž bude mít také případný zájemce v průběhu prosince 2016 možnost zakoupit libovolný druh dálničních kupónů prostřednictvím internetového prodeje, přičemž bližší informace naleznete na stránkách vybraných dodavatelů, tedy společnosti Autoklub Bohemia Assistance, a.s. a MTX, spol. s r.o.

V roce 2017 bude nadále v rámci prováděných kontrol Policií ČR a Celní správou na pozemních komunikacích věnována zvýšená pozornost ověřování pravosti vylepených kupónů na vozidlech a jejich kontrolních ústřižků. V případě, že motorista vylepí na vozidle padělaný kupón, dopouští se přestupku a vystavuje se tak riziku uložení pokuty za užívání zpoplatněných pozemních komunikací bez řádně uhrazeného časového poplatku, a to ve výši až 5.000,- Kč v blokovém řízení, nebo až 100.000,- Kč ve správním řízení. Zároveň se vystavuje riziku možného trestního stíhání za spolupodílnictví na šíření padělaných kupónů.

V souvislosti s výše uvedeným uznal soud v roce 2016 vinnými zadržené osoby, které uváděly do oběhu padělané dálniční kupóny a spáchaly tak přečin padělání a pozměnění předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti.

 

rocni mesicni desetidenni