Nezapomeňte si koupit včas dálniční kupón na rok 2018

Nejpozději k 1. prosinci 2017 bude zahájen prodej ročních dálničních kupónů na rok 2018 pro vozidla hmotnostní kategorie do 3,5 tuny. Měsíční a desetidenní kupóny bude možné zakoupit nejpozději k 1. lednu 2018. Ceny kupónů na rok 2018 zůstávají stejné jako v letošním roce. Cena ročního kupónu je 1 500,- Kč a jeho platnost je od 1. prosince 2017 do 31. ledna 2019. Cena měsíčního kupónu je 440,- Kč a desetidenního kupónu je 310,- Kč.

Řidiči by si měli ohlídat konec platnosti svých stávajících dálničních kupónů. Platnost ročních kupónů na rok 2017 končí 31. ledna 2018, platnost desetidenních kupónů pak nejpozději ke dni 9. ledna 2018 a v případě měsíčních kupónů nejpozději ke dni 31. ledna 2018, v návaznosti na vyznačený počátek platnosti těchto kupónů.

V souvislosti s tím doporučujeme motoristům, aby ve vlastním zájmu neodkládali nákup ročních kupónů emise 2018 na konec ledna, ale využili současné dvouměsíční překlenovací období (od 1. prosince 2017 do 31. ledna 2018), po které platí jak roční kupón na rok 2017, tak roční kupón na rok 2018, a zakoupili si nový roční kupón co nejdříve. Motoristé se tak vyhnou případnému riziku, že při hromadných nákupech dálničních kupónů na poslední chvíli mohou být na některých prodejních místech dálniční kupóny přechodně vyprodány a budou se tak muset obrátit na jiné prodejce.

U nových dálničních kupónů byla oproti letošní emisi zvýšena jejich ochrana proti padělání a zároveň došlo k inovaci jejich designu. Motoristy přesto vyzýváme k opatrnosti při nákupu kupónů, zejména by se měli vyhýbat nákupům mimo oficiální prodejní místa a za cenu jinou, než je uvedena výše. Distribuci kupónů zajišťuje společnost dodavatelů, kterou tvoří Autoklub Bohemia Assistance, a.s., Česká pošta, s.p. a MTX, spol. s r.o. Aktuální seznam oficiálních prodejních míst včetně poštovních provozoven naleznete na www.sfdi.cz. Součást tohoto seznamu tvoří také interaktivní rozhraní pro vyhledávání jednotlivých prodejních míst. Prodejní místa jsou označena speciální nálepkou a zároveň jsou vybavena ceníkem a tříjazyčným informačním letákem.

Případný zájemce má také možnost zakoupit libovolný druh dálničních kupónů prostřednictvím internetového prodeje, přičemž bližší informace naleznete na stránkách vybraných dodavatelů, tedy společnosti Autoklub Bohemia Assistance, a.s. a MTX, spol. s r.o.

Stejně jako v letošním roce bude v roce 2018 v rámci prováděných kontrol Policií ČR a Celní správou na pozemních komunikacích nadále věnována zvýšená pozornost ověřování pravosti vylepených kupónů na vozidlech a jejich kontrolních ústřižků. V případě, že motorista vylepí na vozidle padělaný kupón, dopouští se přestupku a vystavuje se tak riziku uložení pokuty za užívání zpoplatněných pozemních komunikací bez řádně uhrazeného časového poplatku, a to ve výši až 5.000,- Kč v blokovém řízení, nebo až 100.000,- Kč ve správním řízení. Zároveň se vystavuje riziku možného trestního stíhání za spolupodílnictví na šíření padělaných kupónů.

 

Roční Měsíční Desetidenní
Roční Mesíční Desetidenní