"Nové technologie" – přehled schválených příspěvků

Dne 2. 8. 2012 schválil Výbor SFDI příspěvky na akce z rozpočtu SFDI na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah (§ 2, odst. 1, písm. f) zákona č. 104/2000 Sb.).Celkem bylo schváleno 42 příspěvků v limitní výši cca 116 mil. Kč.

Schválené příspěvky jsou zaměřeny do následujících oblastí:

  • Tvorba nových předpisů upravujících nové technologie, zpracování projektové dokumentace a prováděcí dokumentace pro aplikaci nových technologií, zpracování pracovních postupů nebo předpisů;
  • Rozvoj nových diagnostických metod stavu dopravní infrastruktury;
  • Aplikace nových technologií na dopravní síti financované z rozpočtu SFDI včetně vyhodnocování aplikace (expertní činnosti).

Příloha:Přehled jednotlivých schválených příspěvků