Nově zpoplatněný úsek silnice R6

V souvislosti s nově zpoplatněným úsekem silnice pro motorová vozidla R6 mezi Jenišovem a Chebem – sever, který s platností od 18. dubna 2012 podléhá časovému zpoplatnění, byla ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury podniknuta dodatečná opatření směřující k zajištění dostatečného zásobení prodejních míst dálničními kupóny emise 2012. I přes tato opatření může dojít z důvodu abnormálně vysoké poptávky po dálničních kupónech emise 2012 ze strany motoristů přechodně, na některých čerpacích stanicích k výpadkům v zásobení. V tomto případě doporučujeme motoristům obrátit se na nejbližší pobočky České pošty, s.p., které také zajišťují prodej DK emise 2012 a které dle sdělení Generálního ředitelství České pošty, s.p., v současné době disponují dostatečným množstvím skladových zásob těchto DK.