Předběžná tržní konzultace k zajištění úhrady časového poplatku na fyzických obchodních místech - projevení zájmu o přistoupení

[pdf]    PTK žádost o projevení zájmu o přistoupení

[pdf]    Zápis z 2. kola PTK

[pdf]    Seznam účastníků 2. kola PTK

[pdf]    Prezentace