Předběžná tržní konzultace k zajištění úhrady časového poplatku na fyzických obchodních místech

V souvislosti s přípravou veřejné zakázky na „Zajištění úhrady časového poplatku na fyzických obchodních místech“ Státní fond dopravní infrastruktury jako zadavatel v souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tímto oznamuje záměr o provedení předběžné tržní konzultace s odborníky a dodavateli.
Cílem předběžné tržní konzultace je získání relevantních informací, nezbytných pro správné nastavení zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, především informací týkajících se procesu integrace, prodejního rozhraní („API“) a způsobu finančního zajištění. Tato předběžná tržní konzultace je otevřená a mohou se jí zúčastnit všichni potenciální dodavatelé.
Nedílnou součástí předběžné tržní konzultace je dotazník, který je nutné zaslat elektronickou formou na emailovou adresu vz@sfdi.cz, a to nejpozději do 26. 2. 2020 do 12:00 hod. Bližší informace naleznete na odkazu: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=319649