Přehled rozdílů dálničního kupónu na rok 2015 - originál/falzifikát

Rozdíly na zadní straně druhého dílu ročního kupónu emise 2015 originál/falzifikát

Originální roční kupóny emise 2015 byly vyrobeny pouze v sérii (každá jiná série značí falzifikát!!):

LA – LE (číslování od 000 001 – 436 000)

Originál:

1) Perforace sloužící k oddělení druhého dílu kupónu i její grafické znázornění (přerušovaná čára se symbolem nůžek) se na originále téměř překrývají.

2) V logu „SFDI“ je na originále svislá dělící úsečka

3) Správné znění textu na zadní straně druhého dílu kupónu:

Tento díl kupónu oddělte a uschovejte pro případnou kontrolu.
Diesen Abschnitt der Vignette abtrennen und zum Vorzeigen bei eventuellen.
Kontrollen sorgfältig aufbewahren.
Detach this part of the vignette and keep it for later inspection.

 

 

Falzifikát:

1) Perforace sloužící k oddělení druhého dílu kupónu se nachází na falzifikátu cca 2 mm od přerušované čáry se symbolem nůžek, která graficky znázorňuje oddělení druhého dílu kupónu

2) V logu „SFDI“ na falzifikátu chybí svislá dělící úsečka

3) Gramatické chyby ve vyznačených slovech na zadní straně druhého dílu kupónu:

Tento díl kupónu oddělte a uschoveje pro případnou kontrolu.
Diesen Abschnift der Vignette abtrennen und zum Vorzeigen bei eventuellen.
Kontrollen sorgfaltig aufbewahren.
Deteach this part of the vignette and keep it for later inspection.