PSP ČR schválila rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017

Ve středu 7. prosince 2016 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválen rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 a střednědobý výhled na roky 2018 a 2019.
Celková výše rozpočtu pro rok 2017 činí 82,1 mld. Kč, z toho je 30,1 mld. Kč prostředků EU.
Rozpočet SFDI je sestaven v souladu s novelou zákona o SFDI č. 104/2000 Sb., v rámci které byly rozšířeny oblasti financování dopravní infrastruktury.
Takto schválený rozpočet SFDI umožní pokrýt požadavky na mandatorní výdaje, tj. zejména na opravy, údržbu a správu sítě, na přípravu akcí dle vládou schváleného dokumentu Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem), dále na zajištění financování již rozestavěných akcí včetně dofinancování dobíhajících projektů a na zahajování nově připravených akcí. V rámci čerpání OPD 2014-2020 je alokovanými prostředky rozpočtu zajištěno splnění konkrétních milníků.

[PDF] Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 a střednědobý výhled na roky 2018 a 2019
[XLSX] Přílohy č. 1, 2, 3, 4
[PDF] Příloha č. 5

[PDF] Usnesení PSP ČR