Rada pro BIM staveb dopravní infrastruktury a Technický redakční tým

Ustavení Rady pro BIM staveb dopravní infrastruktury a Technického redakčního týmu [pdf]
Statut a jednací řád Rady pro BIM staveb dopravní infrastruktury a Technického redakčního týmu [pdf]