Logo SFDI EDAZ

Reakce SFDI na výzvu

Zaznamenali jsme na sociálních sítích výzvu softwarových vývojářů, kteří chtějí uspořádat veřejný hacathon a e-shop zdarma naprogramovat. Rádi bychom opětovně zdůraznili, že systém IS EDAZ je významným informačním systémem veřejné správy a online prodej elektronických dálničních známek je pouze malá část systému. Softwarové vytvoření online prodeje dálničních známek je pouze zlomek z ceny díla, podstatné je vybudování celého komplexního informačního systému EDAZ a garance všech požadovaných funkčností systému v režimu 24x7 po celou dobu provozu. Celý systém včetně online prodeje tedy musí bez výpadku a vnějšího ohrožení finanční části nebo osobních údajů musí zajistit výběr cca 6 mld Kč do státního rozpočtu ročně. Jakýkoli výpadek při zpracování má obrovský dopad a je pod vysokými sankcemi vůči dodavateli systému. Celý systém přechází do majetku státu.

Rádi bychom zdůraznili, že vybudování informačního systému IS EDAZ není tak jednoduché, jak se může zdát z některých příspěvků na sociálních sítích. Přesto se s vývojáři v průběhu příštího týdne rádi setkáme a vysvětlíme hlavní požadavky, které musejí být splněny při online prodeji dálniční známky. Zásadní podmínkou však pro nás je dodržení veškerých zákonných povinností, které se vztahují na významný informační systém veřejné správy, včetně zajištění záruk provozu a bezpečnosti, které na sebe dodavatel přebírá.

Stačí, aby nás zástupce vývojářů zkontaktoval. Telefon na sekretariát ředitele SFDI je 266 097 110.

Publikováno dne: 18.1.2020