Ředitelství silnic a dálnic ČR zveřejňuje záznam tržní konzultace k vyhotovení informačního modelu (BIM) stavby I/42 Brno VMO, Žabovřeská I., etapa I.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00 („Zadavatel“) tímto zveřejňuje záznam tržní konzultace, která proběhla dne 29.03.2018 jako příprava před zadávacím řízením veřejné zakázky s předpokládaným názvem „Vyhotovení informačního modelu (BIM) stavby I/42 Brno VMO, Žabovřeská I., etapa I.“ („Veřejná zakázka“). Předložený text obsahuje klíčová témata a k nim proběhlé diskuze, což má sloužit pro lepší orientaci v problematice pro potenciální uchazeče o předmětnou Veřejnou zakázku.

[pdf]